top of page

Spojme svoje ruce i svá srdce,

neboť kde se dva neb tři...

Vážení příznivci Travné,

v loňském roce jsme se rozloučili s Adolfem Petrem a práce, kterou on na Travné začal, s Boží pomocí dále pokračuje. V roce 2015 se akcí na Travné účastnilo velké množství lidí, což nás naplňuje radostí, ale současně si také uvědomujeme svou odpovědnost.

 

Vzhledem k tomu, že náš dům č. 4 na Travné občas praská ve švech a zejména rodiny s malými dětmi nebo starší osoby, které na Travnou také jezdívají, nenacházejí klid a potřebné zázemí, rozhodli jsme se k dalšímu kroku – k dostavbě a rekonstrukci domku paní Veselé – Veselého domku.

 

K tomuto kroku nás vedou také ještě další důvody. Chtěli bychom si na opravách Veselého domku vyzkoušet koordinaci a realizaci stavby svépomocí – nebo přesněji – zpola svépomocí, abychom tyto zkušenosti mohli poté uplatnit při úkolu, který nás také v budoucnu čeká, při rekonstrukci „velkého“ domu č. 4.

 

Počítáme, že prostory v opraveném Veselém domku nám pomohou v období rekonstrukce velkého domu jako provizorní řešení v době našich akcí. A v neposlední řadě si myslíme, že se nám bude snadněji shánět správce Domu, pokud mu budeme moci nabídnout vhodné ubytování s výhledem přímo na objekt.

 

Rozhodli jsme se o opravu částečně svépomocí, protože společná práce nabízí příležitost k hlubšímu budování společenství, navazování přátelství a sdílení. Je to možnost uplatňovat duchovní pravdy prakticky. Ora et labora. Modli se a pracuj, je staletími osvědčené heslo křesťanů. Vy, kdo jste někdy na brigádě na Travné byli, jistě potvrdíte, že získané zážitky a zkušenosti, stojí za tu námahu. Ruka přiložená ke společnému dílu připojuje i naše srdce.

 

Chceme Vás tímto požádat o pomoc s rekonstrukcí. Prosíme Vás, zapojte se. Můžete to učinit hned několika způsoby, z nichž všechny spatřujeme jako velmi potřebné.

 

Vítané budou modlitby, materiální pomoc (viz seznam potřebných věcí, který průběžně aktualizujeme), finanční dary (vyhlašujeme veřejnou sbírku) a přiložené ruce k dílu (podívejte se na rozpis brigád, pozvěte své přátele, rodinu).

 

Obracíme se na Vás proto s prosbou o pomoc a spolupráci.

 

Prosíme, zapojte se.

 

Za celý spolek Setkávání Travná Vám děkují

 

Veronika Jurečková, Jared Kenning, Robert Kubíček, Prokop Stralczynský,

Petr Jasinský a Danka Kenningová

DĚKUJEME

Plán financování 1. fáze rekonstrukce 975 000,- Kč

 

300 000,- Kč od Kontaktgruppe

125 000 ,- Kč od Cole Community Church

150 000 ,- Kč z vlastních zdrojů Setkávání

100 000 ,- Kč z "garage sale" v Boise v červnu - částka je zatím odhadovaná

50 000 ,- Kč z Norska a Německa  - uvádíme plánovanou cílovou částku

 

250 000 ,- Kč z českých darů

- toto je NÁŠ NYNĚJŠÍ CÍL!

Veselé zprávy

z brigád

Těšíme se na první dubnovou brigádu.

bottom of page